Viết ứng dụng winforms đầu tiên

Viết ứng dụng winforms đầu tiên

Bài viết hôm nay Kênh hướng dẫn sẽ thực hiện viết Viết ứng dụng winforms đầu tiên, khi các bạn nhập vào tên của mình rồi nhấn vào nút “Hiển thị” thì một hộp thoại hiện ra với nội dung là tên của các bạn.

Các bước thực hiện chi tiết Viết ứng dụng winforms đầu tiên

Các bước thực hiện chi tiết Viết ứng dụng winforms đầu tiên
Các bước thực hiện chi tiết Viết ứng dụng winforms đầu tiên

Bước 1: Tạo giao diện cho form

Trong bước này các bạn sẽ kéo thả các điều khiển trong ToolBox rồi thiết lập các thuộc tính cho nó.

Label: Để hiển thị văn bản kiểu text, trong trường hợp này mình sẽ hiển thị với nội dung là “Họ và Tên”. Các bạn nhấp chuộc phải vào label chon properties, khi đó trên thanh properties ở góc dưới bên trái sẽ có thuộc tính tên là Text, đây là nơi để các bạn nhập nội dung cho label. Cùng với đó các bạn sẽ đặt tên cho label ở mục Name là “lb_hoten” để khi viết sự kiện chúng ta sẽ dễ dàng gọi nó ra.

thuộc tính cho nó.
thuộc tính cho nó.

Textbox: Là nơi các bạn sẽ nhập nội dung, cụ thể là tên của các bạn hoặc tùy ý. Tương tự như label các bạn sẽ đặt Name là “txt_hoten”.

Button: Đây là nút mà khi các bạn click vào thì một hộp thoại sẽ hiện ra. Tương tự như label các bạn cũng click chuột phải để vào properties và thay đổi nội dung cho button là “Hiển thị” và Name là “btn_hoten”.

Sau khi tạo xong giao diện, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu tạo các sự kiện bằng code ở cửa sổ viết code.

Bước 2: Tạo sự kiện cho các điều khiển

Trong chương trình này chúng ta chỉ có một sự kiện duy nhất đó chính là khi người dùng nhấn vào nút “Hiển thị” thì một hộp thoại sẽ hiện ra với nội dung đã nhập trong ô Textbox.

Để viết sự kiện cho button, các bạn sẽ double click vào button, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện cho các bạn ở cửa sổ viết code. Khi đó các bạn chỉ cần lập trình trong phần đó thì tự động điều khiển button sẽ nhận sự kiện. Sau khi double click vào button thì phần để viết sự kiện sẽ như sau:

Tạo sự kiện
Tạo sự kiện

Như các bạn thấy thì một phương thức được tạo ra với tên là “btn_hienthi_Click”, trong đó “btn_hienthi” là tên mà chúng ta đã đặt, “Click” là sự kiện click chuột vào button.

Bây giờ việc đơn giản của chúng ta là sử dụng MessageBox.Show() để tạo hộp thoại, với nội dung chính là nội dung mà người dùng nhập ở ô Textbox.

private void btn_hienthi_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(“Tên của bạn là: ” + txt_hoten.Text);
}

Trong đó: txt_hoten chính là tên của Textbox mà chúng ta đã đặt lúc tạo giao diện, “.Text” chính là nội dung trong ô Textbox

Sau khi viết xong dòng lệnh này, các bạn lưu lại và Start thì sẽ được kết quả như sau:

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã Viết ứng dụng winforms đầu tiên nhập xuất đơn giản với winforms. Qua bài hướng dẫn này, các bạn cần nắm được winforms là gì? cách tạo một project với Microsoft Visual Studio.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *