Đổi màu chữ trong Textbox C#

Đổi màu chữ trong Textbox C#

Bài viết hôm nay Kênh hướng dẫn, giới thiệu đến bạn bài hướng dẫn “Đổi màu chữ trong Textbox C#” để một số anh em lập trình mới có thể tham khảo.

Thay đổi cố định màu chữ trong Textbox C#

1. Thay đổi màu

TextBox1.ForeColor = Color.Red;/*forecolor: đổi màu text còn backcolor đổi màu hết textbox*/

2. Thay đổi Font

FontFamily f = new FontFamily(“Times New Roman”);/*Khởi tạo font mới*/
TextBox1.Font = new Font(f,textBox1.Font.Size);/* Gán forn mới cho font cần đổi*/
/*Note: Đánh tên Font Phải đánh cho chính xác*/

3. Thay đổi Style (Định Dạng)

TextBox1.Font = new Font(textBox1.Font,textBox1.Font.Style^FontStyle.Bold);/*Gán Style mới cho font cần gán*/

4. Thay Đổi tùy Chọn. Khởi Tạo và chạy

+ Font

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
textBox1.Font = fontDialog1.Font;/*khởi động Fontdialog và thay đổi Font mới*/

+ Color

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
textBox1.ForeColor = colorDialog1.Color;/*Khởi tạo colordialog và thay đổi color mới */

Lời kết

Anh em copy rồi chạy thử cho quen đã, sau đó dần dần tìm hiểu thêm. Món lập trình này phải đi từ cái đơn giản nhất thì mới nhớ lâu và biết bản chất được.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *